™ MOJA VARNOST - Izdelajte sami svojo "Izjavo o varnosti" in "Izjavo o Požarni varnosti", NAKUP™ MOJA VARNOST © TRiBé doo

™ MOJA VARNOST - Izdelajte sami svojo "Izjavo o varnosti" in "Izjavo o Požarni varnosti", NAKUP
Vzorčno podjetje ali SP je pripravljeno, podatke dopolnite in spremenite
Rezultat so naslednji dokumenti:
Sistemizacija delovnih mest Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Sistemizacija delovnih mest
Organizacijska shema
Izjava o varnosti Izjava o varnosti z ocenami tveganja
Izvedba ocene tveganja
Uporabljeni predpisi in standardni
Seznam zaposlenih, zdravstveni pregledi in usposabljanja za varnost
Opravila, nevarne snovi in delovna oprema na delovnih mestih
Ocene tveganja po delovnih mestih
Požarna varnost Požarni red
Naloge in odgovornosti direktorja ali pooblaščenca in vseh delavcev
Ukrepi varstva pred požarom
Navodila za ravnanje v primeru požara
Izobraževanje delavcev s področja varstva pred požarom
Izvleček požarnega reda
Periodika Periodični pregledi za opremo, in izpite iz varnosti in zdravstva
Dokumente ste že natisnili.
Potrebujete nove dokumente zaradi sprememb. Natisnite samo te!