Statistika zadetkov za navidezno iz×rebane Ütevilke
33,34,35,36,37,38,39